Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei

Az Ön személyes adatait az alábbi adatkezelő kezeli:

Név: Orkesztika Alapítvány

Székhely: 1097 Budapest, Tagló u. 11-13.

Telefon: +36-20-9916447

Email: info@infomozdulatmuveszet-hu

2. Az adatkezelés célja

Az Ön személyes adatainak kezelésének célja statisztikai adatok gyűjtése és elemzése, jóváhagyás alapján kapcsolattartás, támogatás esetén a bankkártyás támogatás technikai megvalósítása. (lásd: Barion adatvédelmi tájékoztató) Ezen adatok segítségével javítani kívánjuk szolgáltatásainkat és jobban megérteni felhasználóink igényeit, kapcsolatot tartani velük, hírlevelet küldeni.

3. Az adatok körébe tartozó személyes adatok

Az alábbi személyes adatokat kezeljük:

  • Név
  • Telefonszám
  • Email cím

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adatokat csak akkor kezeljük, ha Ön kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

5. Az adatok tárolási időtartama

Az Ön személyes adatait addig tároljuk, amíg az adatkezelés célja fennáll, vagy amíg Ön visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez.

6. Az adatokhoz való hozzáférés és azok módosítása

Ön bármikor jogosult hozzáférni az Ön által megadott személyes adatokhoz, azokat módosítani, korrigálni vagy törölni. Ezen jogok gyakorlásához lépjen kapcsolatba az adatkezelővel az alábbi email címen: info@infomozdulatmuveszet-hu.

7. Az adatok védelme

Az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az adatok védelme érdekében, hogy azok illetéktelen hozzáférését, megváltoztatását, terjesztését vagy törlését megakadályozza. Az érintett adatait Adatkezelő részben az Nethely Kft. (a továbbiakban: Nethely) szerverein Hosting szerződés keretén belül, valamint ideiglenesen az Adatkezelő számítógépein tárolja. (lásd: Nethely adatkezelési tájékozató) Az érintettek személyes adatainak kezeléséhez kizárólag az Adatkezelő külön hozzáféréssel rendelkező munkatársainak van lehetősége.

8. Panaszok és jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelő nem felel meg az adatvédelmi jogszabályoknak, jogosult panaszt benyújtani a helyi adatvédelmi hatóságnál.